...Một cái nghề đã KHÓ lại " MẠO HIỂM" như là Thằng "ĂN TRỘM " nó còn có NHẬT KÝ MỤC TIÊU để HÀNH ĐỘNG ...👆👆👆

... Vậy mấy đứa được ĂN HỌC đầy đủ, có TRÍ TUỆ đầy mình, chỉ việc CHÉM GIÓ ăn TIỀN thiên hạ thì nó làm sao ???

.... Dăm ba cái DỊCH BỆNH không thể làm khó được Tinh Thần của những người sống có ĐAM MÊ !!!...

P/S: ... Hãy như tên TRỘM !!... ✊✊✊
( Học cách LÀM VIỆC , chứ không phải học theo ngành nghề !!!...😁😁😁)))...

image