Hầu hết các ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc đều đang sử dụng Blockchain

Hầu hết các ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc đều đang sử dụng Blockchain

Hơn 70 công ty dịch vụ tài chính ở Trung Quốc, bao gồm mọi ngân hàng nhà nước và các công ty công nghệ lớn nhất, đều dang triển khai các ứng dụng tài chính dựa trên Blockchain.

Điều này được tiết lộ bởi Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), một trong những ngân hàng nhà nước lớn nhất của Trung Quốc.

Trong một whitepaper mới, ICBC cho biết các ngân hàng tại Trung Quốc đang có kế hoạch sử dụng blockchain trong các lĩnh vực như tài trợ thương mại, quản lỹ chuỗi cung ứng, thanh toán, hóa đơn kỹ thuật số và các ứng dụng khác.

Bốn trong số các công ty công nghệ lớn nhất của Trung Quốc là Baidu, Alibaba, Tencent và JD, cũng đang làm việc trên các ứng dụng tài chính dựa trên công nghệ blockchain của riêng họ. Như bản whitepaper nhấn mạnh, phần lớn các blockchain này sẽ được cấp phép.

Các công ty dịch vụ tài chính ở Trung Quốc đang sử dụng Blockchain. Nguồn: ICBC
Các công ty dịch vụ tài chính ở Trung Quốc đang sử dụng Blockchain. Nguồn: ICBC

Whitepaper cũng nêu chi tiết một số ứng dụng cụ thể. Ví dụ, chính ICBC đã xây dựng một nền tảng thanh toán thương mại xuyên biên giới giữa Trung Quốc và châu Âu, trong đó sử dụng công nghệ sổ cái phân tán và hợp đồng thông minh để xác thực và đồng bộ hóa thông tin vận chuyển được chia sẻ bởi các doanh nghiệp, kho, hải quan, ngân hàng và cơ quan chính phủ.

Theo white paper, các ngân hàng và doanh nghiệp ở Trung Quốc đang sử dụng Blockchain để quản lý quỹ, kiểm soát chuỗi cung ứng, phát hành chứng khoán và theo dõi điểm khách hàng thân thiết.

Khoảng 420 công ty blockchain – 17% trong số đó là về tài chính, 120 dự án dịch vụ tài chính dựa trên Blockchain đã được đăng ký với Cục quản lý không gian mạng của Trung Quốc vào cuối năm 2019, ICBC cho biết.


Đức Vương

310 Blog posts

Comments