Ứng Dụng A.I Vào Luật Giải Quyết Tranh Tụng

Ngành nghề mới ra đời, dậy A.i làm luật sư chăng?

Với ý tưởng đơn giản cho những ai biết qua loa về NPL (Neuro Linguistic ProgrammingLập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy) về việc trích xuất ra những mẫu hình từ các nguồn dữ liệu ban đầu: Gom thật nhiều bản án của tòa liên quan đến một vấn đề cụ thể nào đó, phân tích các tài liệu này để tạo thành một “công thức” để dự án kết quả của những bản án tương tự trong tương lai.

 

Dễ dàng nhận thấy, các công ty tranh tụng trong lĩnh vực tài chính luôn khao khát thúc đẩy chức năng này. Tranh tụng trong lĩnh vực tài chính nó như đặt cược khi xem đua ngựa vậy. Họ sẽ tìm cách có được càng nhiều thông tin càng tốt trước khi trả tiền cho luật sư để tham gia vụ kiện, hoặc họ sẽ cân nhắc có nên tham gia vào vụ kiện hay không khi nó có dấu hiệu bắt đầu.

Tại Hoa Kỳ, nhiều công ty tiên phong từ nhiều năm trước (như RAVEL/LexisNexisGavelytics). Ở Anh Quốc thì có Solomonic, cộng tác với Stewarts Law và Herbert Smith Freehills. Gần đây nhất trên thị trường là Premonition.

APEx

Nhưng cũng đừng tưởng bở. Công cụ dự đoán kết quả trang tụng chưa hẳn đã hoàn hảo. Nó chỉ đáp ứng tốt cho môi trường của các vụ tranh chấp nhỏ và đơn giản. Ngoài ra, lấy gì đảm bảo rằng các thẩm phán sẽ ra bản án như thế nào hoặc các bản án làm nguồn cung cấp dữ liêu cho công cụ dự đoán kết quả cũng được các thẩm phán tham khảo trước khi ra phán quyết ? Trong các vụ án lớn và phức tạp thì luôn có rất nhiêu vấn đề pháp lý đan xen.

Trong khi đó tại Pháp

Bằng một sự can thiệp khó hiểu nhằm hạn chế sự hiện diện của các công cụ phân tích và dự đoán bản án, Chính phủ Pháp đã ban hành lệnh cấm phát hành các thông tin và thông số phân tích về quyết định của các thẩm phán – một hình phạt tù tối đa 5 năm sẽ được áp dụng đối với người vi phạm.

Chủ sở hữu của các công ty về phân tích thông số tranh tụng là những đối tượng mà điều luật này nhắm đến.

Cụ thể, Điều 33 của Đạo luật Cải cách Tư pháp (Justice Reform Act), cấm tất cả và đặc biệt là các công ty legal tech chuyên về phân tích thông số và dự đoán kết quả tranh tụng công bố thói quen xét xử của từng thẩm phán trong từng lĩnh vực xét xử. Một đoạn của Điều 33 được trích như sau:

‘Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées.

La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.’

 Thông tin định danh của quan toàn và thành viên hội đồng xét xử không thể được sử dụng nhằm mục đích phản ánh sự đánh giá, phân tích, so sánh hoặc dự đoán thói quen hoặc cách thức trong việc xét xử.

Tạp chí Insider ở Pháp cho biết rằng quy định mới là kết quả trực tiếp của những nổ lực đầu tiên nhằm đưa tất cả các bản án được công bố rộng rãi, hướng đến việc minh bạch hóa nền tư pháp. Tuy nhiên, các thẩm phán Pháp lại không tin tưởng việc các công ty NLP  hay machine learning công bố các dữ liệu và sử dụng nó cho việc mẫu hình hóa phong cách xét xử của từng thẩm phán cụ thể đối với từng vấn đề pháp lý hoặc so sánh giữa các thẩm phán với nhau.

Khác với Anh Quốc và Hoa Kỳ,nơi mà các thẩm phán chấp nhận nguyên tắc fait accompli (một điều gì đó đã được quyết định và không còn gì để bàn cãi về nó nữa bởi điều đó là không thể thay đổi) của các công ty Legal AI trong việc phân tích các phán quyết của họ cực kỳ chi tiết và lập thành một “công thức” cơ bản để xác định phán quyết của họ trong các bản án sau này. Tuy nhiên, các thẩm phán Pháp lại muốn gạt bỏ chuyện này.

Ngay lập tức, quy định này đã tạo nên làn sóng dư luận từ giới luật sư và các công ty Legal AI tại Pháp cũng như một số nơi khác trên thế giới.

  • “Hệ thống pháp lý phải được mở cửa, minh bạch và luôn tạo điều kiện cho việc kiểm tra; tiếp theo việc hình sự hóa nhằm bảo vệ nó khỏi sự phê bình và soát xét là một vấn đề cực kỳ nguy hiểm” – Luật sư Fernando Garcia;
  • “Các bản án đã được công bố rộng rãi. Vậy làm sao để ngăn cản người ta phân tích nó”- Gary Moore, Asst Dean for Academic Tech, Uni of Southern California Law School;
  • “Tôi có thể thấy trong tương lai gần, đầy rẫy những tay tội phạm tại những góc phố, rao bán những công cụ legal tech” – Alex Su, Logikcull

Còn tiếp …

Nguồn: Phát Luật Sự Kiện


Bao Chi Duy Hung

50 Blog posts

Comments